به روز رسانی تمامی گزارش های فرم های کددار مراکز بهداشت محلات و کمیجان

۳۱ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۴:۴۲ کد : ۳۷۶۳ اخبار
تعداد بازدید:۷۹۹
به روز رسانی تمامی گزارش های فرم های کددار مراکز بهداشت محلات و کمیجان

طی بازدید از واحد آمار مراکز بهداشت شهرستان های محلات و کمیجان در مورخه 25/1/98 و 28/1/98 ،توسط سرکار خانم میرزایی ، اقدامات ذیل صورت پذیرفت :
به روز رسانی گزارش های شهری و روستایی فرم های کددار از جمله  ایمنسازی ، کزاز ، تنظیم خانواده ،  خدمات دندانپزشکی ،  بهداشت دهان و دندان ، بهداشت مدارس ، بهداشت محیط شهری و روستایی، مراجعین به پزشک و پیراپزشک بر اساس آخرین تغییرات ساختار موقعیت مکانی اعمال شده بر روی فرم های مذکور وهچنین به روز رسانی تمامی گزارش ها از نظر دوره زمانی موردنیاز . 
بررسی اطلاعات ثبت شده مراکز و مقایسه گزارش های بایگانی شده شهری و روستایی ارسالی به بهداشت استان با فرابر و رفع نواقص در صورت وجود . 
آموزش ساخت گزارش و ویرایش و بهره برداری از گزارش ها
به روز رسانی فرم خدمات دهان و دندان واضافه شدن فیلد موردنیاز به فرم و گزارش های مربوطه
همچنین به آموزش گزارشگیری و ویرایش اطلاعات ثبت شده به کاربر واحد بهداشت خانواده مرکز نیز پرداخته شد.
 

کلید واژه ها: محلات کمیجان کارشناس آمار بهداشت محیط بهداشت مدارس