بازدید از شبکه و بیمارستان امام صادق (ع) دلیجان

۰۱ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۵:۰۴ کد : ۴۳۲۷ اخبار
تعداد بازدید:۱۲۷
بازدید از شبکه و بیمارستان امام صادق (ع) دلیجان

در مورخ 8/2/98 کارشناس اعزامی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه ، آقای مهندس نخستین مسئول اتوماسیون اداری به شبکه بهداشت و درمان دلیجان اعزام گردید.
 شرح گزارش و اقدامات اصلاحی: 
نصب برنامه دبیرخانه و تعریف دسترسی های مورد نیاز دبیرخانه بیمارستان امام صادق (ع)
تعریف قالب چاپ صادره بدون پس زمینه بدون رو نوشت برای هر 3 دبیرخانه بیمارستان، شبکه بهداشت، مرکز بهداشت
ضمنا سیستم دبیرخانه و بایگانی در هر سه مرکز بسیار مرتب بود
پیشنهاد می شود برای پرسنلی که دارای کاربری اتوماسیون نیستند کاربری بدون کد کاربری تهیه شود تا بیوانند مرخصی ماموریت و خط سیر را در اتوماسیون وارد نمایند

 
 

کلید واژه ها: بازدیددلیجانبیمارستان امام صادقاتوماسیون اداری