بازدید از شبکه بهداشت و بیمارستان امام سجاد (ع) آشتیان

۰۱ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۵:۰۶ کد : ۴۳۲۸ اخبار
تعداد بازدید:۱۲۷
بازدید از شبکه بهداشت و بیمارستان امام سجاد (ع) آشتیان

در مورخ 11/2/98 کارشناس اعزامی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه ، آقای مهندس نخستین مسئول اتوماسیون اداری به شبکه بهداشت و درمان آشتیان اعزام گردید.
شرح گزارش و اقدامات اصلاحی: 
نصب و تنظیمات اسکن اتوماتیک دبیرخانه بیمارستان امام سجاد
آموزش بایگانی در دبیرخانه های بیمارستان امام سجاد و شبکه بهداشت
پیشنهاد می شود برای پرسنلی که دارای کاربری اتوماسیون نیستند کاربری بدون کد کاربری تهیه شود تا بتوانند مرخصی ماموریت و خط سیر را در اتوماسیون وارد نمایند
دبیرخانه شبکه بنا به درخواشت کاربر آن دارای ویندوز xp می باشد پیشنهاد می گردد ویندوز آن به 7 ارتقا یابد.
 
 

کلید واژه ها: اتوماسیون اداریآشتیان