بازدید از شبکه بهداشت و درمان فراهان

۰۱ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۵:۰۸ کد : ۴۳۲۹ اخبار
تعداد بازدید:۷۶۶
بازدید از  شبکه بهداشت و درمان فراهان

در مورخ 15/2/98 کارشناس اعزامی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه ، آقای مهندس نخستین مسئول اتوماسیون اداری به شبکه بهداشت و درمان فراهان اعزام گردید.
شرح گزارش و اقدامات اصلاحی: 
اصلاح و چیدمان چارت سازمانی از اول و ایجاد گروه های کاربری ماما و  پزشکان جهت شبکه و بیمارستان خسروانی فراهان  - اصلاح و نتظیم سطوح دسترسی
بازدید از دبیرخانه مرکز بهداشت وآموزش جستجو در مدارک بایگانی
تقدیر و تشکر از زحمات و قابلیت های مسئول IT مرکز 
 

کلید واژه ها: اتوماسیون اداری فراهان شبکه بهداشت