گزارش اجمالی صرفه جویی و ارزش ایجاد شده در سال ۹۷

۰۱ تیر ۱۳۹۸ | ۱۳:۴۱ کد : ۴۷۰۱ اخبار
تعداد بازدید:۲۵۵۵
گزارش اجمالی صرفه جویی و ارزش ایجاد شده در سال ۹۷

سازمان الکترونیک آی کن از حدود 1397/01/01تا 1397/12/29به مدت 12ماه در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک در حال بهره برداری بوده است. در این مدت، حدود 409،048فرم در سازمان الکترونیک، ثبت شده و حداقل ارزش تولیدشده برابر با 60،695،466،000ریال (ماهیانه 5،072،044،000ریال) بوده است. طی این مدت، حداقل 10،828،000دقیقه ی عملیاتی (ماهیانه 905،000دقیقه ی عملیاتی) معادل حداقل 134نفر تمام وقت در ماه صرفه جویی شده که بخش قابل توجهی از ارزش تولیدشده را به خود اختصاص داده است. حداقل میانگین ماهیانه ارزش تولید شده به ازای هر کاربر 2،083،000ریال می باشد. همچنین در طول مدت بهره برداری، حدود 75درخت نجات یافته است


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: صرفه جویی اتوماسیون اداری گزارش