بازدید از معاونت غذا و دارو

۲۳ مهر ۱۳۹۸ | ۱۲:۰۵ کد : ۶۱۸۰ اخبار
تعداد بازدید:۸۷۲
بازدید از معاونت غذا و دارو

با توجه به درخواست معاونت غذا و دارو و در راستای بازدیدهای دوره های این مدیریت در تاریخ  4/ 7 / 1398 از ساعت 9 صبح .بازدید از این معاونت توسط کارشناس اتوماسیون اداری این مدیریت آقای مهندس نخستین  بهمراه نماینده شرکت آیکن بشرح ذیل انجام شد:

1-از دبیرخانه معاونت غذا و دارو همرا با نماینده شرکت آیکن بازدید به عمل آمد برنامه اسکنر و شبکه دولت برای خانم صوفیان نصب گردید. 
2-همچنین با حضور در محل کار همکاران خانم لک و خانم یونسی بازدید به عمل آمد. از لحاظ دسترسی به برنامه ومشکل مربوط به اتوماسیون وجود نداشت فقط کندی سرعت مشهود بود که مربوط به ساختار شبکه معاونت می باشد چون بستر شبکه تماما بصورت Wifi می باشد و broadcast زیاد موجب کندی شبکه می شود.ضمنا در زمان حضور اطلاع رسانی جهت اعلام مشکل به تمامی کارکنان معاونت داده شد.
3-به کارشناس فناوری مجموعه پیشنهاد شد جهت رفع کندی سرعت شبکه با همکاران زیر ساخت شبکه مدیریت فناوری دانشگاه هماهنگی و مشورت به عمل آید تا راهکارهای لازم از سوی ایشان دریافت گردد.
 

کلید واژه ها: معاونت غذا و دارو اتوماسیون اداری مدیریت آمار و فناوری اطلاعات کندی سرعت شبکه دولت