انتصاب کارشناس فناوری در دانشکده های بهداشت و توانبخشی

۰۹ آذر ۱۳۹۸ | ۰۹:۰۸ کد : ۶۶۹۰ اخبار
تعداد بازدید:۷۴۲
انتصاب کارشناس فناوری در دانشکده های بهداشت و توانبخشی

طی هماهنگی بعمل آمده و با توجه به درخواست ریاست محترم وقت دانشکده بهداشت و معاونت محترم دانشجویی و موافقت مدیر آمار و فناوری دانشگاه سرکار خانم مهندس مارال اسدی از ابتدای مهرماه سال جاری بعنوان کارشناس فناوری دانشکده های بهداشت و توانبخشی معرفی و شروع بکار نمودند.

کلید واژه ها: دانشکده بهداشت دانشکده توانبخشی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات کارشناس فناوری