برگزاری دوره آموزشی مجازی سازی و روش های نوین آن

۰۵ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۰:۵۱ کد : ۷۴۲۱ اخبار
تعداد بازدید:۹۱۴
برگزاری دوره آموزشی مجازی سازی و روش های نوین آن

این مدیریت در نظر دارد دوره آموزشی مجازی سازی و روش های نوین آن مندرج در ردیف 31 تقویم آموزشی سال جاری، را به مدت 24 ساعت درتاریخ های به شرح زیر از ساعت 10 الی 13 به صورت وبینار ( ویدئو کنفرانس ) برگزار نماید. لذا خواهشمند است کارشناسان محترم فناوری اطلاعات مستقر در مراکز تابعه جهت شرکت در دوره آموزشی مذکور برنامه ریزی کنند. 
روزهای برگزاری دوره های آموزشی به شرح زیر می باشند:
روز سه شنبه مورخ 8 / 11 / 1398
روز شنبه مورخ 12 / 11 / 1398
روز یک شنبه مورخ 13 / 11 / 1398
روز سه شنبه مورخ 15 / 11 / 1398
روز شنبه مورخ 19 / 11 / 1398
روز یک شنبه مورخ 20 / 11 / 1398
روز شنبه مورخ 26 / 11 / 1398
روز یک شنبه مورخ 27 / 11 / 1398

کلید واژه ها: دوره آموزشی وبینار ویدئو کنفرانس مجازی سازی فناوری اطلاعات


نظر شما :