تحویل فرم های برنامه غربالگری بیماری کم کاری تیرویید نوزادان

۱۲ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۱:۱۲ کد : ۷۹۱۴ اخبار
تعداد بازدید:۹۸۲
تحویل فرم های برنامه غربالگری بیماری کم کاری تیرویید نوزادان

طی جلسه ای به مورخه 29/11/98 با حضور جناب آقای دکتر فراهانی معاون محترم اجرایی معاونت بهداشت ، سرکار خانم دکتر میر شفیعی رییس محترم گروه بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت ، سرکار خانم جعفری کارشناس محترم بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداشت و ... ، واقع در دفتر معاونت محترم بهداشت ، فرمهای برنامه غربالگری بیماری کم کاری تیرویید نوزادان جهت اجرای پایلوت مورد تایید قرار گرفت و پس از آموزش ثبت الکترونیک اطلاعات و گزارش گیری ، فرم ها تحویل واحد مربوطه گردید. همچنین 7 عدد کاربری با دسترسی مناسب جهت ثبت اطلاعات و گزارشگیری ارائه شد که 6 کاربری به کاربران ثبت کننده و 1 کاربری برای مسئول محترم برنامه مربوطه به منظور تایید و بهره برداری اطلاعات،  تحویل گردید.

کلید واژه ها: کم کاری تیروئید تیروئید معاونت بهداشتی واحد آمار


نظر شما :