رایگان سازی ترافیک سامانه آموزش مجازی 'نوید' دانشگاه

قابل توجه بهره برداران سامانه آموزش مجازی دانشگاه (سامانه نوید)
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۹:۰۹ کد : ۹۲۹۲ اخبار
تعداد بازدید:۸۴۴
رایگان سازی ترافیک سامانه آموزش مجازی 'نوید' دانشگاه

احتراما در خصوص رایگان سازی ترافیک آموزشی دانشگاه ها با عنایت به مکاتبه مدیر کل فناوری استان به استحضار می رساند ترافیک سامانه نوید دانشگاه برای کاربران رایگان گردیده است خواهشمند است بهره برداران سامانه نسبت به بررسی رایگان شدن ترافیک سامانه مذکور اقدام نمایند. ضمنا در صورت کسر ترافیک ، بهره برداران می توانند نسبت به ثبت شکایت خود در سامانه 195 وزارت ارتباطات اقدام نمایند.

کلید واژه ها: آموزش مجازی ترافیک رایگان وزارت ارتباطات سامانه نوید


نظر شما :