سامانه سیناسا

تعداد بازدید:۴۱۵۴


نظـام اطلاعاتی مناسب می تواند شـواهد لازم را برای تصمیم گیری و عملکرد مدیریت سازمان فراهم آورد
 
 
سیناسا مخفف "سامانه یکپارچه نظام جامع آمار و اطلاعات سلامت ایران " می باشد

سامانه اتوماسیون آماری، اطلاعات را از سطوح مختلف وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی (واحدها و ادارات) جمع آوری و بانک متمرکز و یکپارچه آمار و اطلاعات سازمان را ایجاد کرده، گزارشات متنوع مدیریتی را تولید و در اختیار مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان، جهت بهره برداری قرار می دهد . مدیران ارشد سازمان در هر زمان و مکان به گزارشات مورد نظر خود در قالب جداول و نمودارهای گرافیکی دسترسی دارند و با توجه به آمارهای ثبت شده می توانند تصمیمات مناسب گرفته وسیاست گذاری های متناسب را اعمال نمایند.

 

ماموریت :

دسترسی سریع و آسان به آمار و اطلاعات با کیفیت جهت تصمیم سازی ، برنامه ریزی و سیاستگذاری از طریق :

ایجاد نظام جامع یکپارچه آمار و اطلاعات سلامت ایران

اهداف و سیاست ها :

دسترسی سریع و آسان به آمار و اطلاعات در جهت تصمیم گیری، برنامه ریزی و سیاست‌گذاری.
ادغام سیستم های مرتبط با یکدیگر و حذف سیستم های موازی .
ایجاد فضایی چند بُعدی در ارایه گزارش‌های مدیریتی و امکان تهیه گزارش‌های تحلیلی.
بهینه‌سازی فرایند تولید، پردازش و اطلاع‌رسانی جامع، صحیح و بهنگام با تاکید بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات.
سیستمی تحت وب که سبب کاهش فاصله زمان تولید تا انتشار آمار و اطلاعات خواهد شد.
کاهش هزینه های جمع آوری و پردازش اطلاعات.
 بالا رفتن دقت و درستی آمار و اطلاعات.
جلوگیری از احتمال خطا و اشکال در فرایند تولید آمار به روش سنتی و دستی.

اقدامات در حال اجرا :

طراحی و تدوین شناسنامه اقلام نیازهای فوق الذکر به همراه تعاریف و مفاهیم اولیه.
طراحی و پیاده سازی اقلام دارای اولویت در اتوماسیون آماریورود اطلاعات در سامانه سیناسا از سوی دانشگاه های علوم پزشکی کشور.
نظارت بر کنترل ورود اطلاعات و رفع اشکالات احتمالی.
ارائه فیدبک ها و گزارشات آماری به سطوح واحدهای ستادی و دانشگاهی .
تهیه خروجی از اطلاعات در قالب شاخص ها ، جداول ، نمودارهای مورد نیاز.
تهیه فرم های جمع آوری اطلاعات به همراه تعیین رابطین و سطوح دسترسی.
برگزاری جلسات کارشناسی با رابطان آماری و کاربران ارئه دهنده خدمات.
پیگیری و ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز درخواست کننده گان اطلاعات.
بروز رسانی اطلاعات پایه زمانی و مکانی ( تقسیمات کشوری.
تهیه بخشنامه ، گزارشات و مطالب آموزشی کاربران سیستم.

آخرین ویرایش۰۵ دی ۱۳۹۷