آرشیو اخبار

همدلی مهمترین رمز موفقیت این روزها

همدلی مهمترین رمز موفقیت این روزها گالری

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به اینکه رمز پیروزی در این ایام و مقابله با ویروس کرونا همدلی است، گفت: تمام کادر درمان در این ایام به طور شبانه روز در حال تلاش هستند.

ادامه مطلب