اخبار اصلی

سفرهای نوروزی و دید و بازدیدها منجر به رخداد پیک چهارم کرونا شد

سفرهای نوروزی و دید و بازدیدها منجر به رخداد پیک چهارم کرونا شد

رییس مرکز آموزشی درمانی حضرت ولی عصر(عج) اراک گفت: علیرغم توصیه های فراوان به منع دید و بازدید و پرهیز از سفرهای نوروزی متاسفانه عادی انگاری مردم، استان مرکزی را در وضعیت قرمز و شروع پیک چهارم قرار داده است.

ادامه مطلب