اخبار اصلی

برگزاری کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان مرکزی

برگزاری کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان مرکزی گالری

کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان مرکزی با دستور کار نهضت احیای نان کامل با حضور استاندار مرکزی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک، رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت و سایر مسئولین دستگاه های اجرایی برگزار شد.

ادامه مطلب
نشست اعضای هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی اراک با دکتر مطلق رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

نشست اعضای هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی اراک با دکتر مطلق رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی گالری

نشست اعضای هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی اراک با رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی/استان مرکزی منشا خیر و برکت برای تمامی استان ها است

ادامه مطلب