اخبار اصلی - آرشیو

شورای روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک با حضور رئیس دانشگاه و مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه، برگزار شد.

شورای روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک با حضور رئیس دانشگاه و مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه، برگزار شد.

شورای روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک، با حضور رئیس دانشگاه، مسئول دفتر نهاد رهبری، مدیر روابط عمومی و کارشناسان روابط عمومی های مراکز تابعه برگزار شد.

ادامه مطلب
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک از مرکز گذری کاهش آسیب آقایان(DIC)

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک از مرکز گذری کاهش آسیب آقایان(DIC) گالری

در راستای ارتقای سطح خدمات دهی در مرکز کاهش آسیب و همچنین رفع مشکلات و موانع موجود، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک به اتفاق تیم همراه از مرکز گذری کاهش آسیب آقایان(DIC) بازدید کردند.

ادامه مطلب