اخبار اصلی - آرشیو

انتصاب سرپرست امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه علوم پزشکی اراک

انتصاب سرپرست امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه علوم پزشکی اراک

طی حکمی از سوی دکتر امانی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اراک، سید جواد رضایی با حفظ سمت به سمت سرپرست امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه علوم پزشکی اراک منصوب و از زحمات و تلاش های مصطفی اسفینی تقدیر و تشکر شد.

ادامه مطلب
انتخاب دانشگاه علوم پزشکی اراک برای طرح آزمایشی کرسی های نظریه پردازی در کشور

انتخاب دانشگاه علوم پزشکی اراک برای طرح آزمایشی کرسی های نظریه پردازی در کشور گالری

معاون حمایت و گفتمان سازی هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: قرار است کرسی های ترویجی، تخصصی و نظریه پردازی در حوزه علوم پزشکی نیز انجام شود.

ادامه مطلب