اخبار اصلی - آرشیو

رضایت بیماران به ویژه مراجعین شهرستانی از نحوه و کیفیت ارایه خدمات درمانی، باعث تزریق انگیزه و روحیه می شود

رضایت بیماران به ویژه مراجعین شهرستانی از نحوه و کیفیت ارایه خدمات درمانی، باعث تزریق انگیزه و روحیه می شود

استاندار مرکزی گفت: امیدواریم سال ۱۴۰۱ به عنوان یک سال حماسی با موفقیت ها و به ویژه سلامت و رهایی از ویروس کرونا و کاهش تصادفات جاده ای همراه باشد.

ادامه مطلب