اخبار اصلی - آرشیو

۳ فوتی و شناسایی ۹۰ مورد مبتلا به کروناویروس در آخرین نتایج آزمایشگاهی در استان مرکزی

۳ فوتی و شناسایی ۹۰ مورد مبتلا به کروناویروس در آخرین نتایج آزمایشگاهی در استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کرونا ویروس ۹۰ مورد جدید ابتلا شناسایی شده اند که بدین ترتیب تعداد موارد مبتلا به کرونا ویروس از زمان شیوع این ویروس تاکنون به ۸۶۸۷ نفر رسیده است.

ادامه مطلب
۶ فوتی و شناسایی ۱۲۳ مورد مبتلا به کروناویروس در آخرین نتایج آزمایشگاهی در استان مرکزی

۶ فوتی و شناسایی ۱۲۳ مورد مبتلا به کروناویروس در آخرین نتایج آزمایشگاهی در استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کرونا ویروس ۱۲۳ مورد جدید ابتلا شناسایی شده اند که بدین ترتیب تعداد موارد مبتلا به کرونا ویروس از زمان شیوع این ویروس تا کنون به ۸۵۹۷ نفر رسیده است.

ادامه مطلب
ویروس مرموز و ناشناخته ای به نام کرونا

ویروس مرموز و ناشناخته ای به نام کرونا

مشاور عالی رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: بیماری زایی ویروس کرونا طیف های مختلفی از جمله بی علامت، پر علامت و حتی بیماران  بستری در ICU را در بر می گیرد و می توان به جرات گفت، کووید ۱۹ مرموزترین و ناشناخته ترین ویروس تاکنون است.

ادامه مطلب
۴ مورد فوتی و شناسایی ۱۳۱ مورد مبتلا به کروناویروس در آخرین نتایج آزمایشگاهی در استان مرکزی

۴ مورد فوتی و شناسایی ۱۳۱ مورد مبتلا به کروناویروس در آخرین نتایج آزمایشگاهی در استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کرونا ویروس ۱۳۱ مورد جدید ابتلا شناسایی شده اند که بدین ترتیب تعداد موارد مبتلا به کرونا ویروس از زمان شیوع این ویروس تاکنون به ۸۴۷۴ نفر رسیده است.

ادامه مطلب