اخبار اصلی

نشست هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی اراک برگزار شد

نشست هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی اراک برگزار شد گالری

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک در نشست هیئت رئیسه این هفته، گفت: دانشگاه باید در زمینه نظام سلامت جامع‌تر و کامل‌تر از گذشته عمل کند و در تمامی سطوح بهداشتی، درمانی و آموزشی با قاطعیت و جدیت بیشتری فعالیت داشته باشد.

ادامه مطلب