اخبار اصلی

اراده همگانی بر پایه علم و دانش راهکار کنترل آلودگی هوا/ دستگاه های مختلفی در آلودگی هوا دخیل هستند

اراده همگانی بر پایه علم و دانش راهکار کنترل آلودگی هوا/ دستگاه های مختلفی در آلودگی هوا دخیل هستند جدید

رییس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: با توجه به اینکه دستگاه ها، سازمان ها و ادارات مختلفی در ایجاد آلودگی هوا دخیل هستند، لذا کنترل و مدیریت آن علاوه بر مشارکت مردم و همکاری ارگان های مختلف، نیازمند استفاده از ظرفیت علمی عالمان و افراد اهل فن نیز می باشد.

ادامه مطلب
پیام متولی سلامت استان در مورد فراهم کردن شرایط مناسب برای داشتن هوایی پاک

پیام متولی سلامت استان در مورد فراهم کردن شرایط مناسب برای داشتن هوایی پاک

دکتر سید محمد جمالیان گفت: شعار امسال این روز ملی، هوای پاک، حقوق عامه و ارده ملی است و براستی که برای رسیدن به هوایی پاک نیازمند عزم و اراده ملی هستیم تا آسمانی پاک و آبی و هوایی بدون آلودگی را به آیندگان که همگی فرزندان خودمان هستند، هدیه بدهیم.

ادامه مطلب
استفاده از ماسک در شهرستان خنداب به زیر ۴۰ درصد رسیده است/خطرناک نبودن اُمیکرون باوری غلط است

استفاده از ماسک در شهرستان خنداب به زیر ۴۰ درصد رسیده است/خطرناک نبودن اُمیکرون باوری غلط است

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب با اعلام اینکه ایمن شدن ۹۰ درصدی در برابر سویه اُمیکرون با دریافت ۳ دُز واکسن کرونا میسر است درباره آغاز موج احتمالی اُمیکرون در صورت غلفت و ساده گرفتن این نوع ویروس هشدار داد و گفت: خطرناک نبودن اُمیکرون باوری غلط است و ممکن است غافلگیرمان کند.

ادامه مطلب