اخبار اصلی

بازرسی ها کم است یا موثر نیست

بازرسی ها کم است یا موثر نیست

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: دستگاه های نظارتی، دادستانی و بازرسی باید ورود کرده و با عوامل متخلف در حوزه پروتکل های بهداشتی برخورد لازم را انجام دهند.

ادامه مطلب