اخبار اصلی

آموزش غیر حضوری ارجح بر آموزش حضوری

آموزش غیر حضوری ارجح بر آموزش حضوری

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: با توجه به گسترش و انتقال ویروس منحوس کرونا پیشنهاد ما کماکان به این صورت است که هم استانی های عزیز دانش آموزان خود را به شیوه آموزش غیر حضوری ترغیب کنند.

ادامه مطلب
مدلسازی و شبیه‌سازی سناریو های ویروس کرونا در استان مرکزی

مدلسازی و شبیه‌سازی سناریو های ویروس کرونا در استان مرکزی

مدیر گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: طی پژوهشی در ارتباط با بیماری کووید ۱۹ به همراه خانم دکتر زمانیان، مدلسازی و تاثیر مداخلات غیر دارویی فعلی و شبیه‌سازی سناریوهای جایگزین به ابتلا و مرگ، نیازهای بیمارستانی مرتبط با این اپیدمی را در مناطق زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک انجام دادیم.

ادامه مطلب
۳ فوتی و شناسایی ۱۵۳ مورد مبتلا به کرونا ویروس در آخرین نتایج آزمایشگاهی در استان مرکزی

۳ فوتی و شناسایی ۱۵۳ مورد مبتلا به کرونا ویروس در آخرین نتایج آزمایشگاهی در استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کرونا ویروس ۱۵۳ مورد جدید ابتلا شناسایی شده اند که بدین ترتیب تعداد موارد مبتلا به کرونا ویروس از زمان شیوع این ویروس تا کنون به ۱۱۳۸۸ نفر رسیده است.

ادامه مطلب
علیرغم کمبود شدید اعتبارات عمرانی تامین منابع مالی پروژه های عمرانی در اولویت حوزه توسعه و این مدیریت قرار دارد

علیرغم کمبود شدید اعتبارات عمرانی تامین منابع مالی پروژه های عمرانی در اولویت حوزه توسعه و این مدیریت قرار دارد

مدیر امور مالی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: علیرغم کمبود شدید اعتبارات عمرانی تامین منابع مالی پروژه های عمرانی در اولویت حوزه توسعه و این مدیریت قرار دارد.

ادامه مطلب
۳ فوتی و شناسایی ۱۱۹ مورد مبتلا به کرونا ویروس در آخرین نتایج آزمایشگاهی در استان مرکزی

۳ فوتی و شناسایی ۱۱۹ مورد مبتلا به کرونا ویروس در آخرین نتایج آزمایشگاهی در استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کرونا ویروس ۱۱۹ مورد جدید ابتلا شناسایی شده اند که بدین ترتیب تعداد موارد مبتلا به کرونا ویروس از زمان شیوع این ویروس تا کنون به ۱۱۲۳۵ نفر رسیده است.

ادامه مطلب