اخبار اصلی

بحث و تبادل نظر در خصوص اعتبارات پروژه های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی اراک

بحث و تبادل نظر در خصوص اعتبارات پروژه های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی اراک

در نشست دکتر ابراهیمی نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی و فرشید خازنچین مدیر بودجه دانشگاه علوم پزشکی اراک، در خصوص اعتبارات پروژه‌های عمرانی دانشگاه بحث و تبادل نظر شد.

ادامه مطلب