اخبار اصلی

نظارت شرکت تولید کننده دارو گیاهی باریج اسانس به دانشگاه علوم پزشکی اراک برگشت

نظارت شرکت تولید کننده دارو گیاهی باریج اسانس به دانشگاه علوم پزشکی اراک برگشت

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: با پیگیری های صورت گرفته چالش موجود در بحث نظارت غذا و دارو شرکت دارو گیاهی باریج اسانس مرتفع و مجددا تحت نظارت استان مرکزی قرار گرفت.

ادامه مطلب