اخبار اصلی

تزریق دز بوستر پاستوکووک توسط مسئولین سبب اعتماد بیشتر مردم به تولیدات داخلی و افزایش خودباوری می‌شود

تزریق دز بوستر پاستوکووک توسط مسئولین سبب اعتماد بیشتر مردم به تولیدات داخلی و افزایش خودباوری می‌شود

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک ضمن اشاره به اینکه واکسن پاستوکووک پلاس، گزینه مناسب برای دُز سوم کلیه واکسن های تزریقی است، گفت: تزریق این واکسن توسط استاندار مرکزی، نشان از توجه مسئولین به ظرفیت های داخلی و اعتماد به تولیدات داخلی و هوش و توان علمی ایرانیان در راستای پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران است و این اقدام تاثیری بسیار شگرف در تغییر رویکرد مردم خواهد داشت.

ادامه مطلب