مهمانسراها

ردیفنام مرکزآدرس مرکزنام مسئول مربوطشماره تلفن
 
18شهرکردرحمتیه دانشگاه علوم پزشکیآقای شریف زاده33335649
17شاهروددانشگاهآقا ی گرزین9-32393803
16سبزوارخیابان اسد آبادی  دانشگاه علوم پزشکی سبزوارآقای رحمتی44011104
14ساری (خزر آباد)ساری فرح آباد جاده پلاژهای دولتی پائین تر از روستای طقدار پلاژهای وزارت بهداشتآقای ترکمانی33473067
15ساریکیلومتر 7ساری قائمشهر روستای ماهسرجکآقای آراوند33044005- 33044055
13زنجانخیابان امام بلوار آزادی دانشکده علوم پزشکی تیپ یکآقای آرج33459517
12زاهدانمیدان مشاهیر بلوار بهداشتآقای شهرکی33438816 - 9158387794
11رفسنجانخیابان امام حسینیه ثار اللهآقا ی محمد حسینی34280035-09132903643
9تربت حیدریهخیابان فردوسی شمالی  خیابان رازیآقا ی عصاری52246036
10تبریزخیابان عباسیآقا ی رسولیان36582312
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۴۰ مورد.