مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

تعداد بازدید:۱۳۷۴

شرح وظایف مدیریت امور  پشتیبانی و رفاهی


* مدیریت و اجرای کلیه امور مربوط به فرآیند­های پشتیبانی از واحدهای مختلف دانشگاه

*مدیریت و اجرای کلیه فعالیتهای ورزشی اعم از مسابقات،اردوها،اعزام به رقابتهای کشوری،المپیادها و استانی

* مدیریت، کنترل و برنامه­ ریزی کلیه فعالیت­ها در خصوص نگهداری ابنیه و ساختمان، تأسیسات، فضای سبز، مخابرات، برق و ...

* مدیریت و پیش­ بینی اعتبار لازم در خصوص کلیه خریدهای تدارکاتی، ملزومات و تجهیزات مورد نیاز در بخش­های مختلف دانشگاه.

* نظارت بر حسن اجرای عملکرد  پیمانکاران  مرتبط با مدیریت.

* مدیریت ، تنظیم و آماده­ سازی شرایط قراردادهای عمومی و فنی با پیمانکاران.

* تهیه و ارائه طرح­های پیشنهادی در خصوص بهینه­ سازی مصرف انرژی در سطح دانشگاه.

* برنامه­ ریزی، پیگیری و اجرای کلیه تعاملات مورد نیاز با سایر سازمان­ها در راستای اهداف تعیین شده دانشگاه.

* مدیریت و برنامه­ ریزی و ارائه طرح­های مربوط به کنترل و کاهش هزینه­ های غیر ضروری در دانشگاه.

کلید واژه ها: مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

آخرین ویرایش۲۸ فروردین ۱۴۰۰