معرفی مدیر امور رفاهی و پشتیبانی

تعداد بازدید:۷۶۸۸
  

نام و نام خانوادگی:  محسن محمدی 

رشته تحصیلی: کارشناسی مدیریت دولتی 

پست الکترونیک:  

تلفن مستقیم: 08633132047

شماره تماس داخلی: 2230

آدرس: اراک کوی علم الهدی ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک طبقه سوم

سوابق اجرایی

  • معاون مدیر منابع انسانی به مدت 15 سال
  • مدیر پشتیبانی واموررفاهی دانشگاه به مدت 10 سال 

شرح وظایف

 

  • پیگیری و انجام کلیه امور نگهداری تعمیرات ابنیه تاسیسات ستادی و امور الکتریکی
  • پیگیری امور مربوط به برگزاری جلسات رسمی و ایجاد هماهنگی های لازم
  • هماهنگی با مسئول حسابداری واحد و هماهنگی جهت خرید توسط کارپرداز از لحاظ دارا بودن اعتبار و عدم پیگیری و نظارت بر اجرای کلیه فرایند های مربوط به امور قراردادها
  • انجام امور مربوط به تامین خدمات رفاهی و تامین اجتماعی کلیه کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرح های رفاهی در چارچوب قوانین و مقرارات
  • انجام کلیه امور پشتیبانی مربوط به برگزاری مراسم و همکاری در برگزاری برخی از همایش ها
  • نظارت بر امور نظافت .آبدار خانه پذیرایی رستوران نقلیه و ایاب ذهاب کارکنان
  • هماهنگی و همکاری با سایر واحد ها در زمینه برگزاری کنفرانسها سمینار ها کنگره ها و المپیاد های ورزشی

کلید واژه ها: مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی آدرس دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۲۲ اسفند ۱۴۰۱