معرفی مدیر امور رفاهی و پشتیبانی

تعداد بازدید:۵۷۴۴
معرفی مدیر امور رفاهی و پشتیبانی

مدیر امور پشتیبانی و خدمات رفاهی:

آقای محسن محمدی  

 آدرس محل کار: خیابان علم الهدی دانشگاه علوم پزشکی اراک -
طبقه سوم- مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

شماره تلفن مستقیم : 33133884   - 086

شماره تلفن : 8- 33136055       شماره تلفن داخلی:2230

کلید واژه ها: مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی آدرس دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۱ اسفند ۱۴۰۰