معرفی مدیر امور رفاهی و پشتیبانی

تعداد بازدید:۸۶۶۴
  

نام و نام خانوادگی:  وهب حبیب پور

رشته تحصیلی:  کارشناس ارشد مدیریت دولتی - مالی

پست الکترونیک:  www.refahi@arakmu.ac.ir

تلفن مستقیم: 08633132047

شماره تماس داخلی: 2230

آدرس: اراک کوی علم الهدی ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک طبقه سوم

 

سوابق اجرایی

 • مدیر امور رفاهی و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • رئیس اداره حسابداری مدیریت دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • رئیس امور اداری مرکز آموزشی درمانی آیت الله خوانساری (ره)
 • حسابدار معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • کارشناس بودجه دانشگاه علوم پزشکی اراک

شرح وظایف : 

 • تدوین برنامه عملیاتی سالیانه امور پشتیبانی دانشگاه.
 • برنامه ریزی و سیاستگذاری و انجام کلیه امور اجرایی در جهت تامین و تهیه کالا و خدمات مورد نیاز برای واحد های دانشگاه
 • برنامه ریزی، سیاستگذاری به منظور نگهداری و توزیع کالاهای مورد نیاز دانشگاه
 • برنامه ریزی و مدیریت منابع انرژی و هزینه ها
 • برنامه ریزی و اجرای امور رفاهی در زمینه برنامه های فرهنگی، اجتماعی و تفریحات کارکنان
 • برنامه ریزی و ساماندهی امور دبیرخانه ای، اتوماسیون اداری، تلفنخانه و پایگاه اطلاع رسانی در جهت طرح تکریم ارباب رجوع
 • برنامه ریزی و انجام امور نگهداشت، تعمیرات و بازسازی تاسیسات و فضاهای فیزیکی دانشگاه با نظارت فنی واحد منابع فیزیکی و طرح های عمرانی دانشگاه
 • برنامه ریزی و سیاستگذاری اجرای امور خدمات پشتیبانی واحد های دانشگاه
 • برنامه ریزی جهت اجرای صحیح خرید پوشش های بیمه ای در سطح دانشگاه
 • بهره گیری از فناوریهای نوین در جهت بهبود فرایند های تعالی سازمانی و بهبود عملکرد
 • استفاده از فناوری اطلاعات برای تسهیل و تسریع در انجام امور از طریق ایجاد سامانه های الکترونیکی

کلید واژه ها: مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی آدرس دانشگاه علوم پزشکی اراک وظایف

آخرین ویرایش۰۳ تیر ۱۴۰۳