اداره نظارت بر خدمات عمومی

تعداد بازدید:۶۳۸۱
اداره نظارت بر خدمات عمومی

مقدمه:

 

نظافت و خدمات عمومی بخشی از وظایف اصلی موسسات  و سازمان هاست. این وظیفه برای گردش کار صحیح موسسات بهداشتی و درمانی نیز ضروری است. وظیفه بخش مذکور این است که برای بیمار و کارکنان، شرایط و مشخصات ایمنی را ایجاد کند به نحوی که با برنامه ریزی علمی شرایط مطلوب برای کنترل پیشگیری از آلودگی در سازمان به وجود آید .

 

کیفیت کار امور خدمات به منظور کسب موفقیت در ایجاد یک محیط ایمن، دلچسب و کارآمد برای بیماران او کارکنان از اهمیت ویژهای برخوردار می باشد .                                                       

مسئول واحد خدمات باید دارای حداقل اطلاعات و دانش زیر باشد:

۱-دانش اولیه پیرامون مراقبت های بهداشتی، بهسازی شامل باکتریولوژی شیمی و علوم وابسته که در پیشگیری و کنترل عفونت در بیماری های همه گیر موثرند.

۲-قابلیت برنامه ریزی و اعمال مدیریت و انجام امور خدمات جامع تا برای محیط پزشکی و اداری شرایط مساعدی ایجاد کند.

۳-قابلیت ارزیابی کار کارکنان و قدرت تحلیل مشکلات و تعیین روش های کار و تحلیل هزینه خدمات.

۴-قابلیت تنظیم و ارائه برنامه های آموزشی برای کارکنان امور خدمات.

۵-قابلیت و توان تهیه و تدوین گزارش پیرامون کار خدمات.

۶-دارا بودن صلاحیت برآورد هزینه ها و نظارت بر خرید و هزینه و مصرف در واحد خدمات.

 

 

شرح وظایف:

۱)نظارت بر اجرای خدمات عمومی و امورمربوط به نگهداری و محوطه سازی ستاد مرکزی و مجموعه انبارهای

۲)بازدید مستمر و روزانه  از کلیه قسمتها، اتاقها، ساختمان ها، محوطه، خیابانها و مراقبت بر امر نظافت وپاکسازی آنها  براساس چک لیست و شاخص های نظارتی

۳)نظارت بر جمع آوری زباله هاو ضایعات و انتقال آنها به محل های تعیین شده

۴)برآورد و تأمین وسایل کار و مواد مصرفی موردنیاز کادر خدماتی و پرسنل تحت سرپرستی جهت ارائه خدمات

۵)تحویل تجهیزات آبدارخانه و کنترل و مدیریت در آماده سازی آن جهت تدارک پذیرایی کارکنان

۶)پیگیری و کنترل در آماده سازی دستگاه های نظافتی و انجام سرویس های موردنیاز آنها

۷)ایجاد روحیه مشارکت وهمکاری در پرسنل تحت سرپرستی و ارائه آموزشهای لازم به آنها در خصوص رعایت اصول ادب و نزاکت در برخورد با دیگران

۸)همکاری و نظارت بهینه در اجرای عملیات سمپاشی به صورت مداوم و فصلی

۹)پیش بینی های لازم در مورد جلوگیری از مخاطرات آتش سوزی و همکاری درتهیه دستورالعمل و نظارت بر انجام تمرینات آتش سوزی برای آگاهی پرسنل خدمات عمومی در مواقع اضطراری

۱۰)نظارت بر نقل‌ و ‌انتقال وسایل و تجهیزات اداری و اموال منقول و غیر منقول واحدهای ستادی

۱۱)نظارت بر شستشو و ضد عفونی نمودن تی ها پس ازنظافت درآفتاب یا با استفاده از دستگاه های مکانیزه

۱۲)تهیه و نظارت بر استفاده از لباس کار،چکمه و دستکش هنگام نظافت سرویس های بهداشتی  و رعایت موارد بهداشت شخصی توسط پرسنل خدمات عمومی

۱۳)تنظیم ساعات کار پرسنل خدمات عمومی، تعیین محل خدمت آنها با هماهنگی مسئولین ذیربط و کنترل افراد تحت نظارت و تقسیم کار بین آنها

۱۴)کنترل وضعیت پرسنل خدمات عمومی از لحاظ داشتن گواهی عدم سوء پیشینه، عدم اعتیاد به مواد مخدر و داشتن توانایی جسمی و کارت سلامت

۱۵)همکاری و مشارکت در برگزاری همایش ها، اعیاد، مراسم، ، جلسات و نشست ها و ...  و نظارت بر  آماده نمودن امکانات مورد نیاز

۱۶)نظارت بر عملکرد شرکت طرف قرارداد ستاد مرکزی در امر حمل زباله و ضایعات ناشی از عملیات ساختمانی و فضای سبز

۱۷)رعایت اصول ایمنی، حفاظتی و بهداشتی برای سایر کارکنان خدمات عمومی درمحیط کار

۱۸)تدوین جزوات آموزشی جهت پرسنل خدمات عمومی

۱۹)مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه مدیریت خدمات پشتیبانی

۲۰)بهبود فرآیند نظارت و ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه در امور خدمات عمومی

۲۱)اجرای فرآیند انتخاب،‌ انتصاب و آموزش مسؤولین خدمات واحدهای تابعه دانشگاه 

۲۲)اصلاح و ارتقاء فرآیند کار در واحد خدمات

۲۳)استفاده از بازخوردهای اطلاعاتی به سیستم، جهت اصلاح و بهبود روش ها و رویه ها

۲۴)کاهش هزینه های مصرفی مواد شوینده و لوازم و تجهیزات نظافت از طریق برآورد متمرکز نیازها و صدور درخواست خرید

۲۵)شرکت در جلسات درون بخشی و برون بخشی و  استفاده از راهبردهای جلسه با هماهنگی مقام مافوق

۲۶)منطقی سازی هزینه‌های خدمات پشتیبانی واحدهای تابعه و بکارگیری فنون مدیریت سبز در راستای بهینه سازی مصرف حامل‌های انرژِی در واحدهای تابعه دانشگاه 

۲۷)مدیریت در جهت توسعه مهارت و توانایی های انجام کار کارکنان خدمات عمومی

۲۸)برنامه ریزی تأمین فضا، تجهیزات، امکانات، وسایل اداری و رفاهی مورد نیاز مدیریت خدمات پشتیبانی 

۲۹)مدیریت توزیع نیروهای خدمات عمومی مازاد بین واحدهای متقاضی 

۳۰)مدیریت بر انجام امور تشریفات، ایاب و ذهاب، پذیرایی و محل تشکیل جلسات با هماهنگی مدیریت روابط عمومی دانشگاه جهت میهمانان 

۳۱)ارائه گزارشهای توجیهی لازم  به مقام مافوق در خصوص وظایف مربوط به واحدهای زیر مجموعه   

۳۲)سرعت عمل و دقت نظر و اتخاذ تدابیر و تصمیمات لازم در موارد بحرانی وپیش بینی نشده

۳۳)بررسی و شناخت نارسایی ها و مشکلات حوزه مدیریت و اهتمام در جهت رفع آنها

۳۴)انجام سایر امور محوله در راستای اهداف مدیریت حسب دستور مقام مافوق

35) نظارت بر نقل و انتقال کلیه پرسنل خدمات واحد های دانشگاه و زیر مجموعه


آقای سید محسن احمدی - کارشناس ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی رئیس اداره نظارت بر خدمات عمومی

آقای محمودرضا شاکری   - کارشناس اداره نظارت بر خدمات عمومی  - مسئول واحد خدمات داخلی : 2215

آقای علیرضا عزیزی         - کارشناس اداره نظارت بر خدمات عمومی - امور نقلیه    تلفن :2215

تلفن تماس:    33130306      داخلی  - 2241

کلید واژه ها: مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی اداره نظارت بر خدمات عمومی دانشگاه نظافت پیشگیری از آلودگی برنامه ریزی آموزش

آخرین ویرایش۰۹ تیر ۱۴۰۳