مهمانسراها

ردیفنام مرکزآدرس مرکزنام مسئول مربوطشماره تلفن
 
8بیرجندخیابان معلم دانشگاه علوم پزشکیآقای محتشمی32395260
7بوشهرخیابان شکری جنب درمانگاه  شهدای مرکز گسترشآقای اکبری33330742
6بندر عباسچهار راه گفتگوی تمدن هاآقای سالاری33333286
36بممیدان سرداران بلوارشهید رجائی دانشگاه علوم پزشکیآقای همتی44342907
5بابلخیابان سرگرد قاسمیآقای عمو زاده32190845
4اهوازخیابان 9شرقی کیان پارسخانم انصاری33333130
33استان فارس-گراشاستان فارس – شهرستان گراش – بلوار امام حسین (ع) – بلوار دانشجو، دانشکده علوم پزشکی گراشآقای خوشبخت -آقای پهلوسای9178833803- 9171807281 - 3-52446631
3ارومیهخیابان بنی هاشم بلوار شیخ شلتوتآقای حسین پور31937103 -31937104 -9143488367
2اردبیلخیابان حافظ پشت کلانتری 15آقای فاطمی33522258
1اراککوی صنعتی،خیابان پامچالآقای مرادی33132720-33132333
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۰ مورد.