مهمانسراها

ردیفنام مرکزآدرس مرکزنام مسئول مربوطشماره تلفن
 
21قمصرکاشانقمصرآقای رضایی55644323 - 9131637489
22کرمانخیابان مدیریت خیابان سجادیهخانم محمودی33112237
23کرمانشاهخیابان بهشتی  روبه روی دانشکده پزشکیآقای بیگوند - آقای قادری38362989
24گرگانفلکه کریمی خیابان گلها  انتهای گلبرگ یکم مرکز آموزشیآقای سلیمانی32251732
25ماسولهاستان گیلانآقای محسنی9113394399
26گیلان      آستارامراکز مورد نظرآقای مقیمی9113371175
27لاهیجان33326062
28لرستانمیدان 22بهمن پشت اداره ارشاد بلوک 11آقا ی کمالی33243227- 32432273
29نیشابوررباط شاه عباسی قدمگاهآقای عشقی7-42627505 -داخلی 203
30همدانمیدان شریعتی خیابان میرزاده عشقی روبه روروی مسجد امام رضاخانم هراتی38324014
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۴۰ مورد.