مهمانسراها


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
ردیفنام مرکزآدرس مرکزنام مسئول مربوط
1اراککوی صنعتی،خیابان پامچالآقای مرادی
2اردبیلخیابان حافظ پشت کلانتری 15آقای فاطمی
3ارومیهخیابان بنی هاشم بلوار شیخ شلتوتآقای حسین پور
33استان فارس-گراشاستان فارس – شهرستان گراش – بلوار امام حسین (ع) – بلوار دانشجو، دانشکده علوم پزشکی گراشآقای خوشبخت -آقای پهلوسای
4اهوازخیابان 9شرقی کیان پارسخانم انصاری
5بابلخیابان سرگرد قاسمیآقای عمو زاده
36بممیدان سرداران بلوارشهید رجائی دانشگاه علوم پزشکیآقای همتی
6بندر عباسچهار راه گفتگوی تمدن هاآقای سالاری
7بوشهرخیابان شکری جنب درمانگاه  شهدای مرکز گسترشآقای اکبری
8بیرجندخیابان معلم دانشگاه علوم پزشکیآقای محتشمی