مهمانسراها

ردیفنام مرکزآدرس مرکزنام مسئول مربوطشماره تلفن
 
25ماسولهاستان گیلانآقای محسنی9113394399
26گیلان      آستارامراکز مورد نظرآقای مقیمی9113371175
32یزدصفائیه میدان ابوذرخیابان   تیمسار فلاحی روبه روی اداره راه وترابری  داخل خیابان بوعلیآقای موسوی38258401- 37240374 - 9133546650 -9133592761
36بممیدان سرداران بلوارشهید رجائی دانشگاه علوم پزشکیآقای همتی44342907
31یاسوجدانشگاه علوم پزشکی  جاده 300آقای وفای33337230- 33337256
1اراککوی صنعتی،خیابان پامچالآقای مرادی33132720-33132333
4اهوازخیابان 9شرقی کیان پارسخانم انصاری33333130
22کرمانخیابان مدیریت خیابان سجادیهخانم محمودی33112237
30همدانمیدان شریعتی خیابان میرزاده عشقی روبه روروی مسجد امام رضاخانم هراتی38324014
19شیرازشیراز بلوارسیبویه دروازه کازرون جنب ورزشگاه شهید دستغیب مرکز بهداشت شهدای انقلابمهران سلطانی37384211- 37391717
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۰ مورد.