مطالب مرتبط با کلید واژه

واحد


مدارک و اسناد پزشکی

واحد رسیدگی اسناد پزشکی        شرح وظایف: 1- اخذ مطالبات بیمارستان از سازمانهای بیمه گر ومحاسبه پزشکان شاغل در بیمارستان که در این راستا این واحد هر ماهه اقدام به انجام امورات زیر می نماید.  2- اخذ پرونده های بستری و سرپایی ترخیص شده از ...

تاسیسات

مسئول تاسیسات: آقای سجاد پورولی داخلی 2444   شرح وظایف : 1.      انجام امور فنی و مهندسی مربوط به نگهداری از ساختمانها و تاسیسات مرکزی از قبیل: آب ، برق ، تلفن، گاز ، فاضلاب، آساننسور، تهویه مطبوع، فن کوئل‌ و هوارسانها 2.      تهیه ...

نقلیه

مسئول واحد نقلیه آقای سهراب نجاتی   وظایف کلی واحد نقلیه بیمارستان عبارتست از: 1-ایاب و ذهاب کارکنان 2-ایاب و ذهاب بیماران به ویژه بیماران اورژانسی 3-انجام ایاب و ذهاب اداری بین بیمارستانی  اهم شرح وظایف مسئول واحد نقلیه : 1-          نظارت مستقیم بر نگهداری آمار وسائط نقلیه . 2-         ...

اورژانس تحت نظر

مسئول بخش اورژانس تحت نظر   خانم عصمت رنجبر مقطع تحصیلی کارشناس پرستاری     مشخصات واحد اورژانس واحد اورژانس تخصصی بیمارستان ولیعصر واقع در ضلع شرقی این مرکز و شامل تریاژ، واحدacute  و واحد بستری زنان و مردان می باشد که بیماران پس از پذیرش در ...

اورژانس مردان و زنان

بخش اورژانس آقایان  خانم الهام حیدری   مقطع تحصیلی : کارشناس پرستاری   اورژانس بستری مردان 24 تخت فعال و 9 اتاق واقع در طبقه اول ساختمان اورژانس که با سیستم آسانسور به واحد تحت حاد مرتبط می باشد. بیماران مرد در این واحد به ...