مطالب مرتبط با کلید واژه

محمدرضا پشنج


لوازم و دستگاه های اهدا شده

تعداد مختصری از لوازم عبارتند از  :  آبسردکن : 1 عدد  سیستم کامپیوتری : 1 عدد  دستگاه ضدعفونی کننده دست : 20 عدد  ویلچر : 10 عدد  تخت : 10 عدد  تلویزیون : 1 عدد