مطالب مرتبط با کلید واژه

آموزش بالینی


معاونت آموزشی

  معاون آموزشی  دکتر بهنام عرب زاده  درجه علمی : فوق تخصص ICU و مراقبت های ویژه    شرح وظایف: برنامه ‌ریزی در جهت ارتقای کیفیت آموزش بیمارستان فراهم نمودن زمینه های لازم جهت همکاری آموزشی –پژوهشی اعضای هیئت علمی , دانشجویان و پرسنل درمانی علاقه مند به ...