مطالب مرتبط با کلید واژه

دستگاه


مهندسی پزشکی

            مسئول واحد مهندسی پزشکی         خانم دکتر محبوبه عباسی  درجه علمی دکتری مهندسی پزشکی    کارشناس مهندسی پزشکی  آقای مهندس محمد مهدی سرلک     بیمارستان ولیعصر (عج) به عنوان بزرگ ترین مرکز تروما استان دارای قریب به  1100 ...

اورژانس مردان و زنان

بخش اورژانس آقایان  خانم الهام حیدری   مقطع تحصیلی : کارشناس پرستاری   اورژانس بستری مردان 24 تخت فعال و 9 اتاق واقع در طبقه اول ساختمان اورژانس که با سیستم آسانسور به واحد تحت حاد مرتبط می باشد. بیماران مرد در این واحد به ...

عفونی

مسئول بخش عفونی  خانم زهره داودآبادی   مقطع تحصیلی کارشناس ارشد پرستاری     بخش عفونی :   این بخش واقع در طبقه اول ساختمان بخش های بستری بیمارستان که دارای 33 تخت فعال در 12 اتاق می باشد. هدف: -    بستری و مراقبت از بیماران عفونی و جداسازی آن ...

تصویربرداری

مسئول واحد تصویربرداری آقای مجید پویان فر کارشناس تکنولوژی پرتونگاری   بخش تصویربرداری این مرکز از چهار قسمت تشکیل شده است : 1. قسمت رادیوگرافی:    این قسمت شامل 3 دستگاه رادیوگرافی دیجیتال میباشد که حداقل روزانه 300 بیمار از خدمات این قسمت استفاده می نمایند. 2. قسمت سی ...