مطالب مرتبط با کلید واژه

کنترل عفونت


واحد کنترل عفونت

سوپروایزر کنترل عفونت آقای محمدتقی جودکی   مقطع تحصیلی : کارشناسی پرستاری     شرح وظایف :  1.        شناخت منابع عفونتهای بیمارستانی ازطریق بررسی و انجام پژوهش  2.        بکارگیری نتایج پژوهشه اومطالعات جدید درانجام مراقبتها برای پیشگیری وکنترل عفونت بیمارستانی.  3.        همکاری درتوسعه واجرای برنامه های آموزشی برای کاد ...

روز جهانی بهداشت دست

روز جهانی بهداشت دست

از  سال 2005 واحد ایمنی بیمار سازمان جهانی بهداشت(WHO) کمپین بهداشت دست را با شعار" مراقبت تمیز، مراقبت امن تر" را در سراسر دنیا آغاز نمود و روز 5 می را روز جهانی بهداشت دست نامگذاری کردند، بیش از 130 کشور ...

روز جهانی مبارزه با ایدز

روز جهانی مبارزه با ایدز

1 دسامبر؛ روز جهانی ایدز نامگذاری روز جهانی ایدز از سال ۱۹۸۸ اول دسامبر (برابر ۱۰ آذر) روز جهانی ایدز نامگذاری شده است و هر ساله برای این روز، شعار خاصی نیز در نظر گرفته می‌شود. هدف عمده از این کار این ...