جشنواره مطهری

 

 معرفی جشنواره مطهری

منتخبین دانشگاهی چهاردهمین جشنواره 

 گزارش سال های گذشته

 آیین نامه ها و فرم ها

فایل آموزشی نحوه فرآیند نویسی

فایل وبینار فرآیند نویسی 1400

 

قابل توجه متقاضین شرکت کننده در پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری: 

نحوه  شرکت  در جشنواره :

 ارسال فرم خلاصه فرآیند آموزشی(الزامی)  

ارسال فرم تاییدیه اجرا(الزامی ) 

ارسال پیوست های فرآیند ( اختیاری ) 

                             به آدرس الکترونیک :edcarak@gmail.com

                                      شماره تماس : 33838380-086

کلید واژه ها: جشنواره مطهری

آخرین ویرایش۲۰ مهر ۱۴۰۰