آیین نامه ها و فرم ها

تعداد بازدید:۲۰۰۳

   

آیین نامه

آیین نامه  جشنواره دانشگاهی شهید مطهری 

راهنما   

راهنمای حیطه های جشنواره آموزشی شهید مطهری

معیار های گلاسیک                          

 شیوه  نامه مدیریت و  داوری جشنواره شهید مطهری                                                                    

 فرم ها                                  

فرم ارسال خلاصه فرآیند  جشنواره آموزشی شهید مطهری                              

 فرم تاییدیه فرآیند                                    

کلید واژه ها: آیین نامه فرم مطهری

آخرین ویرایش۲۳ مهر ۱۴۰۱