مطالب مرتبط با کلید واژه

مدیریت بازرسی دانشگاه علوم پزشکی اراک


رصد و پیگیری مهمترین رسالت بازرسی و نظارت

مدیر دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: مدیریت بازرسی در تمام جلسات دانشگاه حضور داشته و سعی کرده رسالتش که همان بازرسی، نظارت، رصد و پیگیری مطالبات و مشکلات است را به نحو شایسته انجام دهد.

ادامه مطلب