خدمات ملی وکشوری شناسه دار ارسالی از وزارت بهداشت

تعداد بازدید:۱۶۰۵
خدمات ملی وکشوری شناسه دار ارسالی از وزارت بهداشت

 خدمات ملی وکشوری شناسه دارارسالی از وزارت بهداشت درسال98 مربوط به اهداف سال97

  • خدمات شناسه دار ملی وکشوری سال97
  1. 7موردخدمات شناسه دار   (ارسالی مورخ 98/02/11)
  2. 3مورد خدمات شناسه دار  (ارسالی مورخ 98/12/03)

کلید واژه ها: خدمات شناسه دارملی خدمات شناسه دار کشوری دور دوم اصلاح نظام اداری سالهای 98-97

آخرین ویرایش۱۱ آذر ۱۳۹۹