اطلاعیه آزمون

اعلام اسامی  پذیرفته شدگان برخی رشته های شغلی آزمون شرکتی مورخ ۱۹/۰۵/۹۷

۰۸ مهر ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۴ کد : ۱۰۹۶ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۱۱۳۷۹
اعلام اسامی  پذیرفته شدگان برخی رشته های شغلی آزمون شرکتی مورخ ۱۹/۰۵/۹۷

اعلام اسامی  پذیرفته شدگان رشته های شغلی کمک پرستار ، کارشناس تغذیه ،کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی، کارشناس هوشبری، اتاق عمل ، بهداشت حرفه ای، رادیولوژی، تجهیزات پزشکی ، پرستار، مددکار بهداشتی درمانی  و نیز خدمتگزار مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج) و آیت اله خوانساری  آزمون شرکتی مورخ 19/05/97
بدینوسیله لیست اسامی پذیرفته شدگان اصلی رشته های شغلی کمک پرستار ، کارشناس تغذیه ،کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی، کارشناس هوشبری، اتاق عمل ، بهداشت حرفه ای، رادیولوژی، تجهیزات پزشکی ، پرستار، مددکار بهداشتی درمانی و خدمتگزار مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج) و آیت اله خوانساری  آزمون شرکتی مورخ 19/05/97 پس از بررسی مدارک به شرح ذیل اعلام می گردد.
ضمنا باتوجه به عدم تکمیل ظرفیت برخی از رشته های شغلی در مرحله بررسی مدارک ، لیست تکمیلی پذیرفته شدگان رشته های فوق الذکر متعاقبا اعلام خواهد شد.
همچنین در خصوص رشته های شغلی کاردان وکارشناس فوریتهای پزشکی نیز لیست اسامی جهت معرفی به مصاحبه اعلام می گرددکه تاریخ مصاحبه نیز متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.
 برای مشاهده اسامی کلیک کنید.

کلید واژه ها: نتایج آزمون آزمون شرکتی استخدام


( ۵۲ )