اعلام اسامی پذیرفته شدگان رشته شغلی خدمتگزار دلیجان و رایانه فراهان آزمون شرکتی مورخ ۲۱ / ۱۰ / ۹۷ اعلام می گردد.

۰۳ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۱:۰۵ کد : ۲۶۲۱ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۱۰۴۲۱
اعلام  اسامی پذیرفته شدگان  رشته شغلی خدمتگزار دلیجان و رایانه فراهان آزمون شرکتی مورخ ۲۱ / ۱۰ / ۹۷ اعلام می گردد.