تزریق پکسل خون

۰۷ آذر ۱۴۰۲ | ۱۹:۳۲ کد : ۳۹۶۵۹ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۶۴
همزمان با راه اندازی بانک خون در بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان اولین تزریق پکسل خون در بخش دیالیز این مرکز به یک بیمار دیالیزی تزریق شد.
تزریق پکسل خون

( ۱ )