برگزاری کارگاه آموزشی نماز و امربه معروف ونهی از منکر

۱۴ خرداد ۱۴۰۳ | ۰۰:۱۱ کد : ۴۴۰۰۵ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۵۳
کارگاه آموزشی با عنوان نماز، امر به معروف ونهی از منکر جهت همه پرسنل با حضور حاج آقا حسنوند در سالن جلسات بیمارستان برگزار شد. در این جلسه تمامی پرسنل دعوت به امر به معروف ، نهی از منکر واقامه نماز در اول وقت شدند.
برگزاری کارگاه آموزشی نماز و امربه معروف ونهی از منکر

کلید واژه ها: کارگاه آموزشی نماز امر به معروف نهی از منکر بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان حسنوند