برگزاری کارگاه احیای پیشرفته نوزدان

برگزاری کارگاه احیای پیشرفته نوزدان

۱۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۰:۳۸ کد : ۶۷۱۰ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۱۰۲
کارگاه احیای پیشرفته نوزدان از تاریخ ۹۸/۰۹/۰۳ به مدت دو روز در بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان برگزار گردید.
برگزاری کارگاه احیای پیشرفته نوزدان

کارگاه احیای پیشرفته نوزادان براساس راهنمای احیای پیشرفته نوزاد  ویرایش هفتم از تاریخ 98/09/03 لغایت 98/09/04  به مدت دو روز پیاپی با حضور اساتید  مجرب خانم دکتر آخوند زاده (متخصص زنان) ،خانم مشایخی (کارشناس هوشبری) خانم عباسی(مسئول معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک)،آقایان دکتر فتاحی بیات (متخصص اطفال)، دکتر نظری( متخصص کودکان) و دکتر طاهر احمد (متخصص اطفال)  و با مشارکت بیمارستان های والفجر- تفرش،امام سجاد(ع)- آشتیان و امام علی  (ع)- کمیجان در بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان برگزار گردیده است.