تاریخچه

زمین بیمارستان خیریه به متراژ تقریبی 22000 متر در سال 1376 توسط خیر محترم آقای حاج احمد صبا خریداری و هبه گردیده است.
احداث ساختمان بیمارستان با زیر بنای بالغ بر 3000 متر مربع و در دو طبقه توسط خیر محترم آقای مهندس احد خسروانی  احداث و تا سال 1393 غیر فعال که با توجه به افتتاح شبکه بهداشت درمان شهرستان فراهان در شهریور ماه 1392 و نظر به شرایط پیش آمده و پیگیرهای مردمی و مسئولین محترم شهرستان و مسئولین محترم دانشگاه علوم پزشکی اراک و خیر محترم آقای حاج احمد صبا اسناد ثبتی بیمارستان در سه ماهه سوم سال 1393 به نام  دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی تنظیم و سند مربوطه صادرگردید.
لازم به ذکر است تعمیر و بازسازی طبقه اول بیمارستان و همچنین خرید انشعابات گاز،آب،تلفن و ... باتقبل تمامی هزینه هاو همت و نظارت مستقیم جناب آقای حاج احمد صبا انجام و بیمارستان در شهریور 1394 رسما فعالیت خود را آغاز و درحال ارائه خدمت به شهروندان گرامی می باشد.