اخبار

دانلود فرم اطلاعات فردی

داوطلبین گرامی جهت مراجعه و تشکیل پرونده در هسته گزینش علاوه بر تکمیل دقیق فرم اطلاعات فردی نیاز است مدارک ذیل را نیز به همراه داشته باشند: - کپی از تمام صفحات شناسنامه - کپی از کارت ملی - کپی از آخرین مدرک تحصیلی -کپی از کارت وضعیت نظام وظیفه(آقایان) - سه قطعه عکس ۴*۳ جدید -کپی مدارک ایثارگری

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه تحقیق
با هدف افزایش کیفیت کار واحد تحقیقات

برگزاری کارگاه تحقیق

با هدف افزایش کیفیت کار واحد تحقیقات ، کارگاه تحقیق در هسته گزینش علوم پزشکی اراک برگزار گردید.

ادامه مطلب