پرسش‌های متداول


برای شروع روند گزینش چه اقداماتی باید صورت پذیرد؟

فرآیند گزینش افراد بر اساس دریافت معرفی نامه از معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آغاز می شود .  

کلید واژه ها: فرآیند گزینش

معرفی نامه برای چه کسانی صادر می شود؟

 همه افرادی که از نظر معاونت توسعه مدیریت و منابع شرایط استخدام و به کارگیری در واحدهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی را دارند و از طریق آزمون و بر اساس دستورالعمل های موجود انتخاب شده اند. به هسته گزینش معرفی می شوند.

کلید واژه ها: معرفی نامه

معرفی شدگان بعد از اخذ معرفی نامه گزینش  باید چه اقداماتی انجام دهند؟

پس از معرفی افراد به هسته گزینش از طریق روابط عمومی گزینش با افراد تماس گرفته شده و برای تشکیل پرونده به هسته گزینش دعوت می شوند.

کلید واژه ها: تشکیل پرونده

برای تشکیل پرونده گزینش چه مدارکی لازم است؟

معرفی شدگان می بایست ابتدا فرم اطلاعات فردی را به صورت دقیق و کامل تکمیل نموده و به همراه مدارک ذیل به هسته گزینش مراجعه نمایند:

سه قطعه عکس جدید( 3*4) + اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه + اصل و کپی کارت ملی + اصل و کپی کارت وضعیت نظام وظیفه(مخصوص آقایان) + اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی + ارائه مدارک ایثارگری برای خانواده های محترم شهدا ، جانبازان و ایثارگران + مدارک مربوط به فعالیتهای فرهنگی ، علمی ، ورزشی و ....

کلید واژه ها: مدارک فرم اطلاعات فردی

آیا می توان نسبت به رأی صادره از طرف هسته گزینش اعتراض کرد؟

بله ، طبق قوانین گزینش افراد می توانند نسبت به رأی صادره از طرف هسته گزینش اعتراض کتبی خود را اعلام نمایند و هسته گزینش موظف است ظرف مدت دوماه به اعتراضات رسیدگی نماید 

کلید واژه ها: اعتراض رأی گزینش

فرآیند رسیدگی به اعتراضات در گزینش چگونه است؟

افراد در صورت اعتراض به رأی صادره می بایست فرم درخواست تجدید نظر را تکمیل نموده و به هسته گزینش تحویل دهند. پس از دریافت اعتراض مجدداً پرونده فرد توسط یک گروه جدید و بدون در نظر گرفتن سوابق قبلی بررسی و رأی جدید صادر می گردد.

کلید واژه ها: فرم تجدید نظر

تا چند مرحله می توان به آراء صادره از طرف گزینش اعتراض نمود؟

افراد تا سه مرحله می توانند به آراء صادره اعتراض نمایند. در مرحله اول پرونده در هسته گزینش بررسی می گردد و در صورت تایید رأی اولیه افراد می توانند از طریق هیات مرکزی گزینش در وزارت بهداشت و درمان اقدام نمایند و در مرحله نهایی از طریق دیوان عدالت اداری می توانند شکایت خود را پیگیری نمایند.

کلید واژه ها: شکایت