مراجعه به واحد استخدام و مدارک لازم

تعداد بازدید:۵۴۹۱

مراجعه به واحد استخدام و مدارک لازم

پس از طی مراحل گزینش داوطلبان، نتیجه موافقت با استخدام داوطلب بصورت کتبی از طریق هسته گزینش به مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی (اداره استخدام) اعلام میشود. اداره استخدام پس از دریافت تائیدیه هسته گزینش جهت مراجعه داوطلب طبق نشانی اعلام شده در زمان ثبت نام (از طریق پست سفارشی) مکاتبه می‌کند. تا داوطلب ظرف مهلت مقرر (حداکثر 10 روز از تاریخ صدور دعوتنامه) با در دست داشتن مدارک مورد نیاز بشرح ذیل به اداره استخدام مراجعه نماید. عدم مراجعه داوطلب در مهلت مقرر بمنزله انصراف تلقی و افراد ذخیره جایگزین میشوند.

 

مدارک مورد نیاز:

1-اصل شناسنامه و فتوکپی کامل از تمام صفحات آن

2-پنج قطعه عکس پرسنلی جدید (4×3)

3-دو برگ فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی

4-دو برگ فتوکپی گواهی پایان طرح و یا معافیت از آن (برای رشته‌های طرح‌‌دار)

5-اصل کارت ملی و فتوکپی پشت و رو از آن

6-اصل کارت پایان خدمت زیر پرچم و یا معافیت از آن و فتوکپی پشت و رو (برای آقایان)

7-اصل رسید بانکی (فیش واریزی حق ثبت نام در زمان ثبت نام در آزمون استخدامی)

آخرین ویرایش۱۵ آبان ۱۳۹۷