سئولات متداول مراحل استخدامی بعد از گزینش

تعداد بازدید:۲۱۹۵۶
سئولات متداول مراحل استخدامی بعد از گزینش

سئولات متداول مراحل استخدامی بعد از گزینش

1-آیا پس از قبول شدن و تائید هسته گزینش امکان ممانعت از استخدام توسط کارگزینی (اداره استخدام) وجود دارد؟

باطلاع میرساند طی مراحل استخدامی داوطلبان براساس اطلاعات ارائه شده در زمان ثبت نام می‌باشد و مدارک مورد نیاز پس از تائید هسته گزینش از داوطلبان اخذ میشود لذا پس از بررسی مدارک چنانچه مشخص شود داوطلب در زمان ثبت نام واجد شرایط جهت شرکت در آزمون نبوده موضوع استخدام وی منتفی خواهد شد.

بنابراین به داوطلبان توصیه می‌شود در زمان ثبت نام مفاد آگهی را بطور دقیق مطالعه و در صورت داشتن شرایط مبادرت به ثبت نام نمایند و اطلاعات خود را بطور دقیق و صحیح در فرم ثبت نام درج نماید.

2-آیا فیش واریزی حق ثبت نام داوطلبان جزء مدارک مورد نیاز از داوطلبان اخذ خواهد شد؟

اصل رسید بانکی (فیش واریزی حق ثبت نام در زمان ثبت نام در آزمون استخدامی) در زمان دریافت مدارک از داوطلب اخذ خواهد شد. لذا به داوطلبان توصیه می‌شود اصل فیش واریزی را نزد خود نگهداری و درهنگام ارائه مدارک تحویل کارشناس مربوطه نمایند.

در صورتیکه‌ داوطلب در هنگام تحویل مدارک به هر دلیل فیش واریزی خود را ارئه ننماید از استخدام وی ممانعت بعمل خواهد آمد.

3-محل خدمت داوطلب چگونه تعیین میشود. آیا حق انتخاب نیز وجود دارد؟

محل خدمت قبولشدگان در واحدهای تابعه دانشگاه حسب نیاز و در قالب سهمیه تخصصی تعیین می‌شود.

سهمیه استخدامی هر واحد بر حسب نیاز و توسط واحدهای تخصصی دانشگاه تعیین میشود لذا در صورتیکه در زمان مراجعه داوطلب جهت تعیین محل خدمت چند واحد دارای سهمیه استخدامی باشند داوطلب می‌تواند یکی از واحدهای مورد نظر را انتخاب نماید. در غیر اینصورت حق انتخاب برای داوطلب باقی نمی‌ماند.

4- آیا این فکر درست است که کسانی که زودتر جواب پرونده آنها اعلام شده،شانس بیشتری برای انتخاب محل کار دارندو طبیعتاً آنها که دیرتر جواب گزینش را می گیرند باید مکانهای باقیمانده را انتخاب کنیم؟

 ظاهراً فکر درستی است اما در واقع همیشه چنین نیست چون ممکن است کسانی که زودتر جواب پرونده آنها حاضر میشود بدلیل فوریت نیاز یک واحد خاص امکان انتخاب نداشته باشند در حالی این امکان ممکن است برای افراد بعدی بوجود آید از طرفی محل کار خوب ممکن است برای همه یکسان نباشد مثلاً ممکن است یک محل به محل سکونت شما نزدیک بوده و آن را خوب قلمداد کنید ولی به محل سکونت دیگری دور بوده و در مسیر سرویسهای ایاب و ذهاب هم نباشد وبرای او بد بشمار آید و بقیه شرایط هم همین طور ممکن کسی مبلغ کارانه کمتر و راحتی کار را ترجیح دهد و دیگری عکس آن را و .. بنابراین بهترین و مطمئن ترین کار توکل بر خداست 

 

5-  آیا وقتی کسی برای مراحل استخدامی بعد از گزینش دعوت می شود به این معنی است که کسانی که در لیست قبولیهای آزمون دارای رتبه بهتری هستند ولی دعوت نشده اند مردود شده اند؟

 خیر هرکس که هسته گزینش استخدام او را بلامانع اعلام کند برای مراحل بعدی دعوت می شود و اعلام نظر گزینش به ترتیب رتبه های قبولی نیست .

آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۳۹۷