سئوالات متداول مرحله ثبت نام و آزمون ها

تعداد بازدید:۱۰۲۴۸
سئوالات متداول مرحله ثبت نام و آزمون ها

سئوالات متداول مرحله ثبت نام و آزمون ها

 

1-تعریف افراد بومی: داوطلبان در صورت داشتن یکی از شرایط ذیل بومی تلقی می‌گردند:

الف: محل تولد داوطلب با محل جغرافیایی مورد درخواست برای استخدامی یکی باشد.

محل جغرافیایی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بیرجند عبارتند از  آشتیان - اراک – تفرش – خمین - دلیجان –  ساوه – شازند – محلات 

ب: حداقل دو مقطع از مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را در محل مورد تقاضای استخدام گذرانده باشد.

ج:فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتی که محل سه سال از سنوات تحصیلی آنان (اعم از ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان) با محل جغرافیایی مورد تقاضای استخدامی یکی باشد.

 

2-اولویت افراد بومی چگونه است؟

داوطلبان بومی در صورت داشتن شرایط مندرج در آگهی تا سقف 50% از مجوزهای استخدامی مربوطه از اولویت لازم برخوردار میشوند. بطور مثال اگر در یک رشته شغلی تعداد مورد نیاز 20 نفر باشد تعداد 10 نفر (50%) از افراد بومی که حدنصاب امتیاز لازم را کسب کرده باشند قبول میشوند.

 

3-شرایط قبولی داوطلبان در آزمون کتبی به چه نحو است؟

کسب حداقل 60% نمره آزمون کتبی (عمومی و تخصصی) از شرایط قبولی در آزمون کتبی می‌باشد.

ایثارگران و افراد معلول در سقف سهمیه مقرر از کسب حداقل 60% نمره آزمون معاف هستند.

 

4-نمره نهایی داوطلب چگونه تعیین می‌شود.

نمره نهایی هر داوطلب میانگین نمرات آزمون کتبی (عمومی و تخصصی) و ‌آزمون مصاحبه (تخصصی و عملی) می‌باشد.

 

5-حدنصاب نمره مصاحبه تخصصی به چه میزان است؟

داوطلبان باید 50% نمره مصاحبه تخصصی را کسب نمایند در غیر اینصورت از ادامه مراحل استخدام باز خواهند ماند.

 

6-استفاده از افراد قبولشده ذخیره به چه نحوی است؟

در صورتیکه از افراد قبول شده اصلی انصراف و یا استخدام آنان مورد تائید هسته گزینش قرار نگیرد از افراد ذخیره بترتیب امتیاز استفاده میشود. در غیر اینصورت از افراد قبول شده ذخیره استفاده نخواهد شد.

 

7-پس از چه مدتی نتیجه آزمون کتبی اعلام میشود؟

نتیجه آزمون کتبی حداقل 20 تا 30 روز از تاریخ برگزاری آزمون از طریق سایت اعلام میشود.

 

8-نتیجه نهایی آزمون چه موقعی اعلام میشود؟

نتیجه نهایی آزمون نیز حداقل 20 تا 30 روز پس از برگزاری مصاحبه تخصصی کلیه رشته‌های شغلی می‌باشد.

 

9-آیا افراد قبولشده ذخیره در آزمونهای بعدی از اولویت برخوردار میشوند؟

خیر-افراد قبولشده ذخیره در آزمونهای بعدی از هیچ اولویتی برخوردار نیستند قبول شدن در آزمون استخدامی منوط به کسب حدنصاب امتیاز لازم میباشد.

 

10-آیا افرادیکه در استخدام رسمی، پیمانی در دستگاههای دولتی اشتغال بکار دارند می‌توانند در آزمون استخدامی دانشگاه شرکت نمایند.

خیر، داوطلبان در زمان ثبت نام نباید در استخدام دستگاههای دولتی باشند اگر فردی که در استخدام (رسمی، پیمانی ) دستگاه دولتی می‌باشد بخواهد در آزمون دانشگاه شرکت نماید باید ابتدا رابطه استخدامی خود را با دستگاه متبوع قطع سپس در آزمون ثبت نام نماید. اگر این فرد بدون قطع رابطه استخدامی در آزمون شرکت و پس از قبول شدن مبادرت به قطع رابطه استخدامی خود با دستگاه متبوع خود بنماید استخدام این فرد لغو و بلا اثر خواهد شد. زیرا ملاک زمان ثبت نام است نه زمان قبول شدن در آزمون.

 

 

11-نحوه و شرایط مصاحبه تخصصی چگونه است؟

مصاحبه تخصصی هر رشته شغلی دارای معیار و ضابطه و شاخصهایی می‌باشد که این معیار و شاخصها قبل از برگزاری مصاحبه توسط کمیته آزمون مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و پس از تائید جهت اجرای مصاحبه در اختیار مصاحبه گران قرار می‌گیرد لازم به ذکر است این معیار و شاخصها برای کلیه داوطلبان یک رشته شغلی بطور یکسان اعمال می‌شود.

 

12-شرایط شرکت نیروهای طرحی در آزمون چگونه است؟

همانطور که در مفاد آگهی استخدام نیز تصریح شده است فقط افرادیکه در حین انجام طرح در واحدهای دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هستند می توانند در آزمون شرکت نمایند. نیروهای طرحی سایر دانشگاهها مجاز به شرکت در آزمون این دانشگاه نیستند.

 

13-آیا نیروهای طرحی دانشگاه در آزمون استخدامی از اولویت برخوردار هستند؟

نیروهای طرحی این دانشگاه فقط مجاز به شرکت در آزمون هستند و هیچ اولویتی برای این داوطلبان در نظر گرفته نشده است.

 

14-آیا پس از قبول شدن و تائید هسته گزینش امکان ممانعت از استخدام توسط کارگزینی (اداره استخدام) وجود دارد؟

باطلاع میرساند طی مراحل استخدامی داوطلبان براساس اطلاعات ارائه شده در زمان ثبت نام می‌باشد و مدارک مورد نیاز پس از تائید هسته گزینش از داوطلبان اخذ میشود لذا پس از بررسی مدارک چنانچه مشخص شود داوطلب در زمان ثبت نام واجد شرایط جهت شرکت در آزمون نبوده موضوع استخدام وی منتفی خواهد شد.

بنابراین به داوطلبان توصیه می‌شود در زمان ثبت نام مفاد آگهی را بطور دقیق مطالعه و در صورت داشتن شرایط مبادرت به ثبت نام نمایند و اطلاعات خود را بطور دقیق و صحیح در فرم ثبت نام درج نماید.

 

15-آیا فیش واریزی حق ثبت نام داوطلبان جزء مدارک مورد نیاز از داوطلبان اخذ خواهد شد؟

اصل رسید بانکی (فیش واریزی حق ثبت نام در زمان ثبت نام در آزمون استخدامی) در زمان دریافت مدارک از داوطلب اخذ خواهد شد. لذا به داوطلبان توصیه می‌شود اصل فیش واریزی را نزد خود نگهداری و درهنگام ارائه مدارک تحویل کارشناس مربوطه نمایند.

در صورتیکه‌ داوطلب در هنگام تحویل مدارک به هر دلیل فیش واریزی خود را ارئه ننماید از استخدام وی ممانعت بعمل خواهد آمد.

16-چگونه می توانم انصراف دهم؟

در صورتی که هنوز در مصاحبه تخصصی شرکت نکرده اید عدم شرکت شما در این مصاحبه انصراف تلقی می شود اما اگر از افراد قبول شده اصلی یا ذخیره نهایی(مرحله آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی) هستید باید به واحد استخدام مراجعه و کتباٌ انصراف خود را اعلام نمایید .

17-با توجه به طولانی زمان مراحل استخدام اگر سازمانی بخواهد با ما قرارداد ببنددتکلیف ما چیست ؟

اشتغال شما درشرکتها و سازمانهای غیر دولتی مانع استخدام نیست ولی پس از استخدام لزوماً باید در ساعات موظف کاری و شیفتهای تعیین شده در محل کار حضور یابید  . 

آخرین ویرایش۱۵ آبان ۱۳۹۷